Ali je kamin na drva dober za naše okolje ali ne?


Kamini na drva so sodobne naprave, ki so prilagojene okoljskim zahtevam za nizko ogljično ogrevanje. Seveda to velja v primeru, da vam kamin na drva zgradi usposobljen mojster in namesti takšen kamin, da bo ustreza zahtevam za ohranjevanje okolja. Primer so kamini na drva Hrovat, v katere vgradijo zrakotesne kaminske vložke vrhunske kakovosti proizvajalcev Spartherm, Brunner in Hoxter. Kateri kamini so za okolje dobri in kateri ne razložimo v nadaljevanju članka. Če se želite greti z naravnim in vaši denarnici prijaznim ogrevanjem, potem so kamini na drva res prava odločitev.

Klasični, doma narejeni kamini na drva

Včasih izdelajo kamine na drva kar domači mojstri, pa če to znajo ali ne. Kamin je treba znati narediti od kurišča, odvajanja dima in plinov, do gretja vode, centralnega ogrevanja, do dimnika. Nenazadnje pa so pomembna tudi pravilno posekana in sušena drva, katera je najbolje kupiti od mojstra, ki se ukvarja s profesionalnim posekom dreves ter sušenjem drv za industrijo ter picerije. Najbolj kalorična drva so črni in beli gaber ter bukev, ki morajo rasti nad 700 metri višine.

Doma narejeni kamini na drva imajo lahko naslednje napake. Najprej niso zrakotesni, kar pomeni, da jih ne morete postaviti v vsak prostor. Tak prostor mora obvezno imeti prezračevanje in odvajanje plinov, drugače lahko pride celo do zastrupitve. Sploh, če so v takem prostoru ležišča, zato naj bodo ležišča vsaj 40 cm dvignjena od tal, ker se plini zadržujejo pri tleh.

kamin-na-drva-1

Druga napaka je lahko nepravilno speljan odvod plinov in saj iz kamina. Cevi morajo biti speljane iz kamina pod pravilnimi koti na primer 90 ali 45 stopinj, imeti morajo kratka kolena ter čim hitrejši in čim bolj direkten izhod iz kamina.

Kurišča so lahko postavljena prenizko, zato vanje ne prodrte kisik in je izgorevanje slabo. Tudi zaradi slabega dimnika in nepravilno postavljenih cevi je lahko izgorevanje nezadostno. Zato v kaminu ostaja veliko oglja, pepela in zaradi neizkoriščenosti drv se v ozračje oddaja več prašnih delcev in plinov, kot je to pri pravilno narejenem kaminu.

Še ena napaka je ta, da dimnik nima narejenega zajetja za saje in usedline, ki se luščijo iz dimnika in padajo navzdol. Zajetje mora biti nižje od izhoda cevi za odvajanje dima iz kamina in biti mora dovolj prostorno ter imeti vratca za čiščenje dimnika na dnu in v sredini.

Sodobni zrakotesni kamini na drva Hrovat

Edini kamini na drva v Sloveniji, ki so zrakotesni in se lahko vgradijo v vsako stanovanje, so kamini Hrovat. Prednost zrakotesnih kaminov je v tem, da nobeni plini ne uhajajo v prostor in so zaradi tega povsem varni kjerkoli se jih vgradi. Dodatno prezračevanje zato ni potrebno.

Prednost teh kaminov je, da imajo izjemno visoko učinkovitost in je gorljivost drv 100 %, če so drva kakovostna in dobro sušena. To pa pomeni, da se v okolje skozi dimnik odda samo toliko CO2, kolikor ga je med rastjo pridobilo drevo. Zato so ti kamini nič ogljični in imajo tudi vse potrebne certifikate ter dovoljenja za obratovanje.

Tako so zrakotesni kakovostni kamini na drva najbolj prijazno ogrevanje do okolja in ljudi, saj uporabljajo samo obnovljiv, naravni vir energije, ki je les iz gojenih gozdov. Hkrati varujejo zdravje ljudi s tem, da v takih prostorih ni prahu, ki se tudi ne oddaja v okolje zaradi 100 % izgorevanja, toplota pa je izjemno naravna in prijetna. Tako ne pride do alergij in drežnja dihal, niti oddajanja prašnih delcev v okolje.

Da je izgorevanje v kaminskih vložkih Hrovat res kakovostno priča to, da je steklo, ki ločuje bivalni prostor od notranjosti kamina in ognja, povsem čisto in se na njem ne nabirajo saje ali umazanija.

Na kakšen način so kamini na drva najbolj učinkoviti?

Ker imajo kamini na drva tako dobro izgorevanje, s tem ohranjate naravo, ker ni veliko odpadka, razen nekaj res malo pepela na nekaj dni. Kamini takoj, ko zakurite, začno oddajati močno toploto v prostor, ki takoj postane topel.

Kamini na drva Hrovat so narejeni tako, da so obzidani s najkakovostnejšimi materialom za obzidavo, ki absorbira toploto iz ognja. Ko se ta material dovolj segreje, začno oddajati v prostor toploto še reže nad kaminom, kar prostor ogreva postopoma in nežno še kakšen dan po tem, ko kamin že ugasne in ne nalagate več drv. S tem pa res veliko prihranite.

Dodatno še prihranite, če vežete ogrevanje sanitarne vode ali radiatorjev na kamin. Hkrati pa postavite zalogovnik vode, ki ohranja vodo vročo še vsaj 3 dni brez kurjenja, kar zmanjša strošek ogrevanja lahko tudi za več kot polovico.

Kamini se lahko naredijo kakršne koli oblike in velikosti. Lahko se povsem prilagodijo potrebam in okusu naročnika, lahko pa zelo hitro vgradijo že pripravljene klasične kamine.

Enako pomembno, kot kakovostni kamini na drva, je za okolje tudi to, kakšna drva boste v kaminu kurili. Najslabša so smrekova drva, ki vsebujejo veliko smole in v okolje oddajajo več prahu ter dima. Sicer kar dobro gorijo vendar puščajo lahko na steklu, na ceveh in dimniku veliko smole ter usedlin, ki jih je težko očistiti. Ko se naberejo, pa se tudi dim in plini težje odvajajo.

Najboljša drva so gaber in bukev, lahko tudi hrast, ki pa mora biti zelo dobro posušen, da dobro gori. Izogibajte se vodnim drevesom, kot je na primer jelša ter sadnim drevesom. Če drevesa niso posekana pozimi ob praznil luni, bodo vsebovala preveč vode in sokov, zato gorijo dosti slabše, za njimi ostaja veliko pepela in neizkriščenega oglja.

Če boste opazovali dimnike, iz katerih je videti, da kurijo drva, lahko opazite, da je ponekod dim črn. Tam kurijo še kaj drugega, kot le slaba drva, lahko tudi plastiko, ponavadi tudi smrdi v okolici.

Če vidite veliko belega dima pa so drva mokra, kar je za okolje zelo slabo. Če so drva suha in kalorična, pa dima ne boste videli, le migotanje vročega zraka okoli dimnika.

Torej, če hočete ohranjati okolje, potrebujete zrakotesen, visoko kakovosten kamin, suha kalorična drva in dobro narejen sistem za odvajanje plinov z dimnikom vred.

Recent Posts