Biološke čistilne naprave ogromno pripomorejo k varovanju okolja


biološke čistilne naprave

Biološke čistilne naprave so prava pot k varovanju okolja. Marsikje na podeželju še ni mogoč priključek na kanalizacijo. Odplake iz sanitarij in gospodinjstev se tako zbirajo v greznici. V večini primerov se te greznice ciklično praznijo s črpalkami v cisterne. Le te pa se praznijo na njivah. Ker pa so gospodinjske odplake nemalokrat onesnažene s kemikalijami, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih, so velikokrat okolju vse prej kot prijazne. Naš planet pa se že dobesedno duši v packariji. Zato gre razvoj po poti reševanja našega planeta. Tudi za reševanje gospodinjskih odplak se v zadnjem času ogromno vlaga v razvoj.

Ponudniki želijo približati svoje poglede slehernemu gospodinjstvu, ki še nima urejenega komunalnega odvoda. Vse bolj se predlaga gospodinjstvom izdelavo plastičnih ali betonskih greznic z ustreznimi napravami za odvod vode in sušenje odplak. Enkratna investicija, ki se dolgoročno povrne. Izbira je velika. Od navadnih zbiralnikov fekalji, do več prekatnih greznic. Na tržišču pa se pojavljajo že tako imenovane mini čistilne naprave, ki so namenjene posameznim enotam na parceli. Biološke čistilne naprave pa so nadgradnja sistemov za ravnanje z gospodinjskimi odplakami. V teh napravah se voda prečisti in se vrne po osuševalnem jašku nazaj v naravo.

Če to ni mogoče, obstajajo tudi sistemi razprševanja vode v ponikanje. Te naprave so ekonomsko ugodne. Ni nam potrebno plačevati priključnine v komunalno omrežje. Tako se nam investicija slej ko prej povrne. Poleg tega je na tržišču že kar nekaj ponudnikov in lahko izbiramo cenovno in kvalitetno najboljšega. Čistilne naprave so tudi energetsko zelo varčne. Račun za elektriko se ne bo bistveno povišal. Že samo čiščenje greznice in odvoz fekalij nekaj stane. Ta strošek pa se pri čistilni napravi bistveno zmanjša. Istočasno se fekalije sušijo in je manj odpadnega mulja in neprijetnega vonja.

Kaj morate vedeti o bioloških čistilnih napravah?

Čeprav napravo poganja električni motor, je ta skoraj neslišen in popolnoma nemoteč za okolico. Plastična čistilna naprava je zelo kvalitetna, vendar osebno predlagam betonsko, ker je okolju prijaznejša. Čeprav je plastična izdelana prav tako iz okolju prijaznega materiala. Vsa gospodinjstva, ki so greznico že zamenjala z omenjeno čistilno napravo, svoje odločitve niso obžalovala. Poleg tega je betonski rezervoar bistveno lažje vgraditi tako v mokro kot suho okolje. Podtalnica ne povzroča popolnoma nobenih težav. Enako tudi konstrukcijsko zdrži zahtevna geomehanska okolja.

čistilne naprave so zelo pomembne

Biološke čistilne naprave delujejo v štirih korakih. Prvi je prezračevanje. V rezervoarju prihaja do mešanja zraka. Dovodne cevi pihajo svež zrak v napravo in s tem oskrbujejo mikroorganizme z kisikom. Časovna nastavitev časa mešanja je mogoča. Pri deintrifikaciji, razgradnji s pomočjo dušika, se izloči voda v drugem koraku. Ta odteče in blato se usede na tla. Tretji korak se imenuje sedimentacija. V četrtem koraku se izčrpa voda v zbirno posodo. Izčrpa se le toliko vode, kolikor je priteče v napravo od zadnjega cikla. Iz zbirne posode potem ta voda odteče v okolje. Te čistilne naprave imajo krmilno napravo. Najbolje je, da jo montiramo v, zato primerno, omarico. Ker direkten vpliv sonca ali dežja krmilno napravo poškodujeta. Krmilna naprava je enostavna za upravljanje in ima navodila v slovenskem jeziku.

Ali ste vedeli?

Sistem deluje varno in varčno. Možna je tudi nastavitev v času dopusta, ko je polnjenje zmanjšano. Tekoče sporoča vse napake, ki se dogajajo na omrežju. Izpad električnega toka, motnje v delovanju, zamašitev odtoka v rezervoarju. Biološke čistilne naprave praznijo komunalni delavci. Oni so edini usposobljeni, da izpraznijo napravo po predpisih. V napravi mora namreč za pravilno delovanje ostati dovolj ustreznih mikroorganizmov, ki so potrebni pri razgradnji gospodinjskih odplak.  Praznijo se približno na tri do pet let. Vse je odvisno od velikosti in kvalitete razgradnje. Delovanje pa spremljajo strokovnjaki, ki izvajajo meritve čistoče odpadne vode, ki se vrača v naravo. Slovenska zakonodaja bo kmalu spisana v smeri izločanja greznic in obveznega nameščanja ustreznih čistilnih naprav.

V spodbudo bodo tudi državne subvencije za menjavo le teh. Bivalne enote na parceli imajo različno število uporabnikov. In temu primerno se tudi vgrajujejo čistilne naprave. Za vikende, ki niso prav pogosto obiskani, se lahko zgradijo ustrezne biološke čistilne naprave tudi za dve osebi popolnoma na rastlinski bazi, brez potrebne porabe električne energije. Le padec terena mora biti ustrezen za izgradnjo odpadnega rastlinskega čistilnega sistema. Deluje na principu čiščenja preko ustreznega rastlinskega substrata. Ni ravno najcenejša izvedba, je pa vsekakor naravi najbolj prijazna in za vikende odlična rešitev.

Recent Posts