Reciklaža plastike


Reciklaža plastike je poseben postopek, kjer staro in zavrženo plastiko predelajo v izdelek za ponovno uporabo. V primerjavi s kovino ali steklom je reciklaža plastike izziv za recikliranje. Najprej pa se posvetimo temu, da mora vsako podjetje, ki se ukvarja z reciklažo plastike, imeti posebej izdano okoljevarstveno dokumentacijo. Nekatera podjetja v Sloveniji od uporabnikov tudi prevzamejo odpadno plastiko in z določenimi tehnološkimi postopki omogočajo ponovno predelavo plastike v izdelke.

Postopek predelave

Vsi vemo, da je plastika v okolju nerazgradljiva in da se v Sloveniji že kar nekaj časa ukvarjajo s predelavo plastike prav zato, da bi zmanjšali onesnaževanje okolja. Pred samim postopkom predelave se vsa odpadna plastika razvršča glede na vrsto njihove smole. Včasih so proizvajalci uporabljali posebne kode za razvrščanje, danes pa uporabljajo samodejne sisteme za prepoznavanje in razvrščanje smole. Nekatere ločijo ročno, druge mehansko in tretje tudi po barvi. Plastiko nato razrežejo in očistijo, dobljen material stopijo v obliko pelet, nato je material pripravljen za uporabo drugih izdelkov.

Poznamo različne postopke. Eden takih je toplotna depolimerizacija. To pomeni, da gre za postopek predelave mešanih polimerov v gorivo. V tujini je razširjen proces termičnega oziroma toplotnega stiskanja, v katerega lahko štejemo vse ne sortirane plastike, vseh oblik. Najnovejša reciklaža plastike pa je ponovna uporaba polnil za 3D – tiskalnike.

  1. urejanje oziroma sortiranje

Večino odpadkov je treba ročno očistiti in razvrstiti. Sortiranje je eden najzahtevnejših postopkov zaradi nečistoč, kot so papir, les nalepke in drugi podobni materiali, ki ne spadajo k plastiki, zato ročno ločijo, kovino, les, steklo in plastiko. Pri sortiranju je pomembno, da se ne meša material, ta postopek pa je eden najbolj zahtevnih. Če jih ne sortirajo pravilno, se zgodi slaba kvaliteta granulatov.

  1. Mletje oziroma rezanje

V posebej izdelanih mlinih se zmeljejo večji kosi plastike, kot so zaboji, sodi in lonci. Mlin zmelje veliko količino plastike v drobna zrna, tako se izgubi volumen, zrna pa se skladiščijo v za to namenjenih silosih in nato ta zrna dozirajo v sisteme za granuliranje.

  1. Pranje

Vse nečistoče je trba oprati, vendar ne s kemikalijami. Pranje poteka mehansko. Voda pa je pridobljena iz obnovljenih virov, to pomeni, da se očiščena voda vrača nazaj v sistem pranja.

  1. Ekskurzija

V tem postopku nastane granulat, ki se termično obdela in filtrira. Čistoča materiala iz granulata je zelo pomembna, saj je odvisna od kakovost končnega materiala, zato je potrebno čim boljše filtriranje, granulat pa pakirajo v različno embalažo, odvisno od želje naročnikov.

reciklaza-plastike-1

Reciklaža plastike – skladiščenje

Odpadna embalaža, ki ne vsebuje raznih olj ali kislin, morajo biti predhodno ločeni ali nevtralizirani od nevarnih snovi, se skladišči na dva načina. Najpogosteje se odpadna plastika stisne v bale, velikokrat pa je tudi kot razsuti tovor, ki je v zabojnikih.

Reciklaža plastike – kakovost in njen nadzor

Trendi in zahteve trga so vsak dan večji, zato je dobro konkurirati s kakovostnim materialom. Kakovost po navadi merijo za vsako serijo posebej in tako se kupcu zagotovi neoporečen izdelek visoke kakovosti.

Recikliranje pomeni predelava materiala za ponovno uporabo. Pomen recikliranja je predvsem v tem, da se zmanjša onesnaževanje okolja, varčevanju z energijo, saj se z reciklažo plastike porabi veliko manj energije, kot bi jo sicer porabili za izdelavo nove surovine.

Odpadno plastiko najdemo v vsakem prostoru svojega okolja, doma, v poslovnih prostorih, potovanja, zabavah in so del v vseh pogledih našega bivanja na zemlji. Reciklaža plastike je torej tudi gospodarsko donosna, saj njen postopek poteka kot »krožni promet«, saj se v okolje vrača kot nov izdelek, korist od tega pa imamo res vsi. Najprej narava, živali in seveda mi, ki z reciklažo plastike poskrbimo, da ne utonemo pod težo odpadnih materialov. Tako ohranjamo naravne vire, energijo, preprečimo onesnaževanje okolja in zraka.

Recent Posts