Ali veste, kako varujemo naravo?


kako varujemo naravo

Človek brez narave ne more preživeti. Od narave je odvisna naša hrana, voda in surovine. Daje nam zrak in nas varuje pred plazovi, poplavami in drugimi nadlogami. Prav ljudje smo krivi, da določenim živalim in rastlinam grozi izumrtje, saj s svojimi potrebami po hrani , surovinah in vodi jemljemo naravi več, kot lahko obnovi. Vsak posameznik bi se moral podučiti kako varujemo naravo, saj s tem ukrepamo, da določene vrste ne izumrejo.

Kako varujemo naravo naučimo že majhne otroke, s tem, da jim pokažemo, kako se obnašamo v naravi. Najučinkovitejše jo varujemo že na kraju samem, tako da preprečimo posege, ki bi ji škodovali. Še posebej so dragoceni deli narave, kjer je veliko različnih vrst rastlin in živali in človek ne posega veliko. Takšna območja so razglašena za rezervate, kjer veljajo posebna pravila. Ne smemo naprimer kuriti ognja in šotoriti, ne smemo trgati rož in hoditi po travi. Pravila narekujejo tudi, kje in koliko se lahko gradi ali kmetuje. Običajno znotraj narave živijo tudi ljudje, zato so pravila prilagojena za ugodno bivanje vseh živih vrst. Najstrožja pravila, kako varujemo naravo, pa veljajo visoko v gorah ali v tropskih krajih, kjer najdemo še skoraj neokrnjeno naravo. Tam so kakršnikoli posegi prepovedani.

Naravo moramo varovati vsepovsod, ne samo na zavarovanih območjih. Biologi, geologi, agronomi in drugi strokovnjaki ter ljubitelji narave, si prizadevajo, da bi storili vse, da bi preprečili izumiranje vrst in izginjanje naravnih življenjskih okolij. Le če bomo upoštevali napotke strokovnjakov, kako varujemo naravo, bodo lahko naravni viri, od katerih smo ljudje odvisni, dostopni še naprej. Več kot 190 držav se je s podpisom konvencije obvezalo, da bodo storile vse za ohranitev neokrnjene narave. To pomeni, da bi se industrija in tehnologija prilagodila v tej meri, da bi bili posegi v naravo čimmanjši. Iz gozda bi posekali samo toliko dreves, da jih ne bi zmanjkalo, ulovili samo toliko rib, kot jih lahko zraste in v reke izpustili samo toliko odpadnih snovi, kot se jih lahko razgradi.

Za varovanje narave niso odgovorni samo pristojni, ampak vsak posameznik. Za naravo lahko veliko naredimo sami prav vsak dan:

  • porabimo manj energije – s tem bomo zmanjšali nastajanje toplogrednih plinov, ki segrevajo ozračje, saj je ravno podnebno segrevanje vzrok za izumiranje določenih vrst živih bitij,
  • ločujmo odpadke – če bo papir recikliran, bo treba posekati manj dreves za izdelavo novega. Nevarne odpadke ( zdravila, baterije ) odlagajmo na mesta, ki so predvidena za to in s tem preprečimo vnos škodljivih snovi v naravo,
  • ne uporabljajmo plastike. Namesto plastičnih vrečk, uporabljajmo take iz recikliranega papirja ali blaga. Ne uporabljajmo plastičnih kozarcev, slamic ali plastične embalaže,
  • perilo perimo na čim nižjih temperaturah in ga sušimo na zraku in ne v stroju. Tako bomo prihranili na energiji in zmanjšali izpust emisij CO2,
  • vodo uporabljajmo racionalno,
  • kolikor se da, uporabljajmo javni prevoz, kolo in svoje noge,
  • v naravi ne trgajmo rož in ne vznemirjajmo živali.

To je le nekaj nasvetov, kako varujemo naravo in poskrbimo za njeno ohranitev. Če se bomo vsi trudili vsak dan in upoštevali te napotke, bomo naredili veliko za varovanje okolja.

Recent Posts